Καινοτομίες

 • Ένταξη σχολικών μονάδων στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ).
  Με πρωτοβουλία του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τους φορείς του, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ)  και Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  συνδέσαμε πιλοτικά τις σχολικές μονάδες της πόλης της Μυτιλήνης στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου (2011). Πρόκειται για την πρώτη υλοποίηση στην Ελλάδα με χρήση εξοπλισμού ανοικτού κώδικα (Open source π.χ vyatta, mikrotik).
 •  Κατασκευή διαδραστικού συστήματος διδασκαλίας με τη χρήση χειριστηρίου Nintendo Wii.
  Ακολουθώντας τις οδηγίες του ερευνητή Johnny |Lee (http://www.johnnylee.net/), κατασκευάσαμε σύστημα διαδραστικού πίνακα με κόστος κάτω από 20 €. Το σύστημα παρουσιάστηκε σε ημερίδα του ΚΕΠΛΗΝΕΤ προς τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής του νησιού, το 2012.
 • Διεύρυνση του πεδίου επισκευών συστημάτων.
  Εκτελέσαμε με επιτυχία την επισκευή φορητών υπολογιστών με τη μέθοδο χρήσης θερμού αέρα (reflowing) (2014).
 • Συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής της WRO Hellas. Εκπαιδεύσαμε περισσότερα από 100 παιδιά του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, σε διάστημα 4 μηνών, πάνω στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ρομποτικής Lego WeDo 2.0 και συμμετείχαμε με δύο έργα στον πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής (2015).
 • Εργαστήριο πληροφορικής με μικρο-υπολογιστές Raspberry PI 3. Υλοποιήσαμε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση 7 υπολογιστών Raspberry PI 3 στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής Λέσβου (2016).