Δράσεις

  • Σεμινάριο – εργαστήριο τεχνολογιών Arduino – mBot – NFC για εκπαιδευτικούς πληροφορικής (Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης)  και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας. (16/3/2017)
  • Συμμετοχή στο σεμινάριο – εργαστήριο της τεχνολογίας Lego WeDo 2.0 για τους εκπαιδευτικούς της Α’ θμιας εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως ειδικότητας).